Master of Analytics Student Cohort 2022-23

Sikkawit Amornnorachai
Apurva Arni
Rishi Banerjee
Jason Benichou
Ankit Nitinkumar Bhawsar
Yichao Dai
Lingqi Guo
Anmol Gupta
Ian Howard
Yinuo Hu
Kai Kang
Raushan Khullar
Ankur Kumar
Wentao Li
Mingyang Li
Jiani Li
Jiaqing Li
Yucong Li
Makie Maekawa
Haolan Mai
Arnaud Minondo
Jack O'Donoghue
Edwina Sofia Paredes
Edwina Sofia Paredes
Muskan Parnami
Anlan Sheng
Aakash Sundaresan
Daniel Sundy
Bora Unalmis
Serah Varghese
Mengjie Wang
Yanbo Wang
Yanbo Wang
Yating Wu
Ruoxin Xu
Wenxuan	Yang
Wenxuan Yang
Yuhao Zhai
Zejie Zhuang
Jianxin Zou